Satversmes tiesa svinīgajā sēdē atklās jauno darba gadu

29.01.2024.

Piektdien, 2. februārī, plkst. 10.00 notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu jaunā tiesas darba gada atklāšanai.

Svinīgo sēdi atklās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību Latvijā 2023. gadā, kā arī Latvijas sabiedrībai nozīmīgām Satversmes tiesā izskatītajām lietām un tās nolēmumos ietvertajām atziņām, kas ir būtiskas ikviena cilvēka pamattiesību aizsardzībā, kā arī demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā.

Ņemot vērā to, ka šogad aprit divdesmit gadi, kopš Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalībvalsti, svinīgās sēdes tematiskais ietvars skar arīdzan Latvijas un tās konstitucionālās tiesas lomu Eiropas Savienības tiesiskajā telpā, tai skaitā nozīmīgas Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātes, kā arī līdzdarbību starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanā šā brīža ģeopolitiskajos apstākļos.

Satversmes tiesas svinīgās sēdes ietvaros savu priekšlasījumu sniegs tās goda viesis – Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Leanarts). Pēc svinīgās sēdes Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājam Kūnam Lēnartsam pasniegs Triju Zvaigžņu ordeni.

Svinīgajā sēdē piedalīsies valsts augstākās amatpersonas, tiesu varas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas, kā arī diplomātisko pārstāvniecību amatpersonas un citi viesi. Pasākums notiks hibrīdformātā – gan klātienē, gan Zoom platformā, kā arī būs vērojams tiešraidē Satversmes tiesas YouTube kontā:

Pēc svinīgās sēdes, plkst. 12.30, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti uz preses konferenci, kurā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss. Preses konference notiks latviešu un angļu valodā, nodrošinot sinhrono tulkojumu uz latviešu valodu. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties preses konferencē, aicinām pieteikties līdz 1. februārim, rakstot e-pastu Ksenija.Vitola@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 67830749.

Satversmes tiesas svinīgās sēdes preses konferences tiešraide:

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2023. gadā tiks publicēts un ikvienam būs pieejams Satversmes tiesas mājaslapā 2. februārī.