Satversmes tiesa sveic tieslietu sistēmas apbalvojumu saņēmējus

15.05.2024.

Šodien, 15. maijā, augstāko tieslietu sistēmas apbalvojumu – Goda zīmi – saņēma Satversmes tiesas kolēģi, kuri apbalvošanas ceremonijas laikā Krakovā Eiropas Padomes projekta ietvaros sniedza atbalstu Ukrainas Konstitucionālajai tiesai.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere pasniedza:

I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un  pasaulē Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aldim Laviņam.

III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā, būtisku ieguldījumu judikatūras attīstībā un starptautiskā dialoga veidošanā, kā arī nozīmīgiem sasniegumiem tiesību zinātnē Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniekam Andrejam Stupinam-Jēgeram.

III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā Satversmes tiesas Administratīvās nodaļas vadītājai Elīnai Circenei.

III pakāpes Goda zīme par priekšzīmīgu, godīgu  un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā, kā arī būtisku  ieguldījumu judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu vairošanā un profesionalitātes celšanā Satversmes tiesas Juridiskā departamenta padomniecei, vadītāja vietnieka p.i., Baibai Bakmanei.

Lepojamies!