Satversmes tiesa sveic Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas 103. gadadienā!

01.05.2023.

Satversmes sapulce noteica tiesiskos pamatus tam, kā Latvijas tauta pārvaldīs savu valsti – tai jābūt demokrātiskai valstij, kuras augstākā vērtība ir brīvs cilvēks. Mūsu paaudzes pienākums ir nosargāt un pilnveidot demokrātiju, jo tikai tajā varam vairot cilvēka individuālo brīvību, kas ir pamats sabiedrības attīstībai!

Sveicam Satversmes sapulces sasaukšanas 103. gadadienā!

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš