Satversmes tiesa stiprina divpusējo sadarbību ar Austrijas Konstitucionālo tiesu

01.07.2019.

No 1. līdz 3. jūlijam Satversmes tiesas tiesneši oficiālā vizītē apmeklē Austrijas Konstitucionālo tiesu. Tikšanās laikā tiesneši dalīsies pieredzē un pārrunās konstitucionālo tiesību aktualitātes, tostarp apspriedīs jautājumus par konstitucionālo identitāti un konstitucionālo tiesu lomu Eiropas tiesiskajā telpā.

Pirmajā darba sesijā tiesneši runās par abu valstu konstitucionālo identitāti. Priekšlasījumus no katras valsts perspektīvas sniegs Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Austrijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājas vietnieks Kristofs Grabenvarters (Christoph Grabenwarter). Savukārt otrajā darba sesijā tiesneši diskutēs par konstitucionālo tiesu lomu tiesiskuma un demokrātijas aizsardzībā Eiropas tiesiskajā telpā. Skatījumu šajā jautājumā sniegs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Austrijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Andreass Hauers (Andreas Hauer).

Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās ar Austrijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Foto: Satversmes tiesa.

Plānots, ka tikšanās laikā tiesneši pārrunās arī jautājumus, kas saistīti ar pamattiesību ierobežojumu konstitucionalitātes izvērtēšanas metodoloģiju, tās pilnveidošanos un attīstību, kā arī apspriedīs situācijas, kurās tiesas spriešanas procesā tiesnesim nākas vērtēt un “svērt” divu vai vairāku personas pamattiesību “sadursmes”.

Vizītes ietvaros Satversmes tiesas delegācija viesosies arī Austrijas Augstākajā tiesā, kur tiesneši tiksies ar Austrijas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Elizabeti Lovreku (Elisabeth Lovrek), priekšsēdētāja vietnieci Evu Mareku (Eva Marek) un priekšsēdētāja vietnieku Matiasu Neimāru (Matthias Neumayr). Satversmes tiesas delegāciju Latvijas vēstniecībā Austrijā uzņems arī Latvijas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Austrijā Veronika Erte. Puses pārrunās konstitucionālo tiesību aktualitātes Latvijā.