Satversmes tiesa stiprina dialogu ar Latvijas vēstniekiem ārvalstīs

22.01.2024.

Pirmdien, 22. janvārī, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Latvijas diplomātisko pārstāvniecību vadītājiem un Rīgā rezidējošajiem Latvijas vēstniekiem Ārlietu ministrijas rīkotās ikgadējās sanāksmes ietvaros. Tikšanās laikā Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš informēja vēstniekus par Satversmes tiesas starptautisko sadarbību un judikatūras aktualitātēm.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs, uzrunājot vēstniekus, akcentēja Satversmes tiesas un Latvijas diplomātisko pārstāvniecību vadītāju dialoga stiprināšanas nozīmi, kā arī augstu novērtēja diplomātiskā korpusa pārstāvju ieguldījumu Latvijas valsts interešu aizstāvībā. Pašreizējo ģeopolitisko izaicinājumu apstākļos pārnacionālā dialogā īpaši nozīmīga ir solidaritāte un vienprātība, aizstāvot tādas vispārcilvēciskas vērtības kā brīvība, demokrātija un tiesiskums.

Informējot Latvijas diplomātisko pārstāvniecību vadītājus par Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātēm, Aldis Laviņš norādīja uz Satversmes tiesas rūpīgi attīstīto starptautisko dialogu ar mērķi, lai Satversmes tiesas tiesneši pastāvīgi atrastos tiesiskās domas attīstības centrā: “Satversmes tiesas starptautiskā sadarbība aptver pieredzes un viedokļu apmaiņu ne tikai dialogā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālajām tiesām, bet arī ar Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesu, kā arī dalību stratēģiski nozīmīgos forumos. Turklāt viena no Satversmes tiesas prioritātēm starptautiskajā sadarbībā ir atbalsta sniegšana Moldovas, Ukrainas un Kosovas tiesību sistēmu integrācijai vienotas Eiropas tiesiskajā telpā.”

Satversmes tiesas priekšsēdētājs savā uzrunā citstarp uzsvēra arī Satversmes tiesas līdzdarbību Eiropas Komisijā par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija), Eiropas Tiesību institūta ietvaros, Eiropas Konstitucionālo tiesu konferencē, kā arī Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferencē, kuras izpildinstitūcijā – Birojā – Satversmes tiesa šobrīd pārstāv visu Eiropas konstitucionālo tiesu intereses, aktīvi strādājot pie jaunu mehānismu ieviešanas starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanai, kā arī tiesiskuma un pamattiesību aizsardzības efektīvai īstenošanai.

Savukārt tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas tiesneši un vēstnieki pārrunāja Satversmes tiesas judikatūras aktualitātes.

 

Satversmes tiesas tiesneši, Latvijas diplomātisko pārstāvniecību vadītāji un Rīgā rezidējošie Latvijas vēstnieki.

Satversmes tiesas tiesneši, Latvijas diplomātisko pārstāvniecību vadītāji un Rīgā rezidējošie Latvijas vēstnieki.