Satversmes tiesa šonedēļ tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks tienešu atlīdzības lietas izskatīšanu un turpinās skatīt lietu par Solidaritātes nodokļa likuma normām

18.09.2017.

Otrdien, 19. septembrī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās skatīt lietu Nr. 2016‑14‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”.

Satversmes tiesa turpinās iztaujāt pieaicināto personu lietā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu, kā arī plāno uzklausīt pieaicinātās personas: Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieku Jāni Plepu un Latvijas Universitātes profesoru, Dr. iur. Jāni Lazdiņu.

Trešdien, 20. septembrī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks lietas Nr. 2016-31-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam” izskatīšanu.

Informācija par lietu Nr. 2016-31-01 pieejama šeit.

Dalība tiesas sēdēs

Tiesas sēdes abās lietās notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdes, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdes, lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek ierakstītas, līdz ar to vēlāka ierašanās vai jebkāda cita veida trokšņa izraisīšana tiesas sēdes laikā var traucēt ierakstu. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-31-01

Saistītā lieta: 2016-14-01