Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu

27.04.2023.

Satversmes tiesa 2023. gada 25. aprīlī rīcības sēdē nolēma apvienot lietu Nr. 2022-17-01 par normām, kas paredz Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu un lietu Nr. 2022-35-01 par normām, kas paredz Ventspils ostas pārvaldības reformu. Tiesa nolēma apvienoto lietu Nr. 2022-17-01 izskatīt tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-17-01 notiks 2023. gada 13. septembrī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdēs tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2022-17-01