Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā

03.11.2023.

Satversmes tiesa 2023. gada 31. oktobrī rīcības sēdē nolēma lietu Nr. 2022-45-01 “Par Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 102. punkta 1. apakšpunkta un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam” izskatīt tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-45-01 notiks 2024. gada 19. martā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdēs tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā.

Saistītā lieta: 2022-45-01