Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 7. jūnijā plkst. 10.00 atsāks izskatīt lietu par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā

06.06.2024.

Piektdien, 7. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāks izskatīt lietu Nr. 2023-15-01 “Par 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5., 6. un 12. panta, ciktāl ar to likuma pārejas noteikumi papildināti ar 102. punktu, un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 4. panta pirmās daļas un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 114. pantam”.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2023-15-01 notiks 2024. gada 7. jūnijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kanālā:

Saistītā lieta: 2023-15-01