Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 5. aprīlī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā

19.03.2024.

Piektdien, 5.aprīlī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-45-01Par Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 102. punkta 1. apakšpunkta un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”.

Satversmes tiesas sēde lietā Nr. 2022-45-01 notiks 2024. gada 5. aprīlī plkst. 9.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1).

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830759, 26393803.

Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Video ieraksts no 19. marta tiesas sēdes:

Saistītā lieta: 2022-45-01