Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 28. augustā sāks izskatīt lietu par normām, kas noteic minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu

11.04.2023.

Satversmes tiesa 2022. gada 4. aprīlī rīcības sēdē lietā Nr. 2022-34-01 “Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmās daļas un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam” nolēma izskatīt lietu Nr. 2022-34-01 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-34-01 notiks 2023. gada 28. augustā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdēs tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2022-34-01