Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 19. martā sāks izskatīt lietu par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā

14.03.2024.

Otrdien, 19. martā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2022-45-01 „Par Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 102. punkta 1. apakšpunkta un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 2024. gada 19. martā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1).

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830759, 26393803.

Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Informācija par lietu.

Saistītā lieta: 2022-45-01