Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 19. maijā atsāks izskatīt lietu par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

18.05.2023.

Piektdien, 19. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāks izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”.

Lietas Nr. 2022-31-03 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 19. maijā plkst. 14.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Informācija par lietu Nr. 2022-31-03 pieejama šeit.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830759, 26393803.

Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas Youtube kontā:

Saistītā lieta: 2022-31-03