Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par ūdeļu ievešanas aizliegumu Latvijas teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas dēļ

22.11.2023.

Šodien, 22. novembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-28-03 “Par Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 244. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Pieteikuma iesniedzējas ir komercsabiedrības, kuru komercdarbības veids ir ūdeļu ievešana un audzēšana, ūdeļu kažokādu ieguve, apstrāde un eksportēšana.

Ministru kabinets pieņēma apstrīdēto normu, kas aizliedza ūdeļu ievešanu Latvijas teritorijā no ārvalstīm, pamatojoties uz apstākli, ka ūdeles pārnēsā Covid-19 infekciju. Pieteikuma iesniedzējas norāda, ka līdz apstrīdētās normas pieņemšanai, ūdeles vienmēr tika iepirktas citās Eiropas Savienības valstīs un tad ievestas Latvijā audzēšanai un kažokādu ieguvei. Ņemot vērā apstrīdētajā normā ietverto aizliegumu, pieteikuma iesniedzējas vairs nevarēja turpināt savu saimniecisko darbību iepriekšējā apmērā. Tādējādi esot pārkāptas pieteikuma iesniedzējām Satversmes 105. pantā ietvertās tiesības uz īpašumu.

Satversmes tiesa lietu izskata rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

Saistītā lieta: 2022-28-03