Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

09.11.2022.

Šodien, 9. novembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-01-01 “Par Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Lietas fakti

Lietā Nr. 2022-01-01 apvienotas lietas Nr. 2022-01-01, Nr. 2022-14-01, Nr. 2022-21-01, Nr. 2022-26-01.

Lietā ir vairāki pieteikumu iesniedzēji. Saskaņā ar lietas materiāliem par pieteikumu iesniedzēju mantu tika pieņemti lēmumi uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu izlemšanai tiesai.

Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu ietvaros pieteikumu iesniedzēji bija izteikuši lūgumus atļaut iepazīties ar procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietu materiāliem. Ar procesa virzītāju lēmumiem šie lūgumi apmierināti daļēji – noteiktā apjomā ļauts iepazīties ar procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietu materiāliem. Pieteikuma iesniedzēji procesa virzītāju lēmumus pārsūdzējuši tiesā, kas attiecīgi izvērtēja šos procesa virzītāju lēmumus.

Pieteikumu iesniedzēji uzskata, ka Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtā un piektā daļa redakcijā, kas bija spēkā no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 2. novembrim, liedza piekļuvi lietas materiāliem, kas pamato ziņas par mantas noziedzīgo izcelsmi. Šīs tiesību normas esot paredzējušas iespēju liegt piekļuvi vairākiem būtiskiem lietas materiāliem, uz kuriem pamatoti procesa virzītāja pieņēmumi par mantas noziedzīgo izcelsmi. Tādā veidā esot aizskartas pieteikumu iesniedzējiem Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas process

Satversmes tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Nolēmumu jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc Satversmes tiesas sēdes.

Plašāka informācija par Satversmes tiesas procesu pieejama šeit.

Informācija par lietu Nr. 2022-01-01.

Saistītā lieta: 2022-01-01