Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normu, kas noteic pamatu zvērināta advokāta izslēgšanai no zvērinātu advokātu skaita

27.04.2023.

Šodien, 27. aprīlī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-19-01 “Par Latvijas Republikas Advokatūras likuma 16. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.

Lietas fakti

Pret pieteikuma iesniedzēju tika uzsākts kriminālprocess, taču vēlāk ar procesa virzītāja lēmumu tas tika izbeigts uz nereabilitējoša pamata. Pieteikuma iesniedzēja ir zvērināta advokāte, un apstrīdētā norma nosaka vienu no apstākļiem, kam izpildoties, zvērināts advokāts izslēdzams no zvērinātu advokātu skaita. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma neparedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei rīcības brīvību lēmuma par personas izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita pieņemšanā un tādējādi šī norma viņai radīs Satversmes 106. panta pirmajā teikumā ietverto pamattiesību, proti, tiesību brīvi izvēlēties nodarbošanos, aizskārumu. Pēc pieteikuma iesniedzējas ieskata, apstrīdētajā normā ietvertais absolūtais aizliegums ir pārlieku plašs un nav samērīgs.

Tiesas process

Satversmes tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Nolēmumu jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc Satversmes tiesas sēdes.

Plašāka informācija par Satversmes tiesas procesu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-19-01