Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normām, kas uzliek pienākumu pašvaldībām demontēt padomju režīmu slavinošus objektus

07.11.2023.

Šodien, 7. novembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-41-01 “Par likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 4. panta otrās daļas, 5. panta otrās un piektās daļas un 8. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam”.

Lieta ierosināta pēc Daugavpils valstspilsētas domes pieteikuma.

Pieteikumā norādīts, ka apstrīdētās normas, uzliekot pienākumu pašvaldībai demontēt Ministru kabineta noteiktus objektus, liedz pieteikuma iesniedzējai pienācīgi organizēt un izpildīt tās autonomā kompetencē nodoto funkciju – gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu. Tāpat apstrīdētās normas liedzot pieteikuma iesniedzējai lemt par tās finanšu resursu izlietojumu, jo pašvaldībai, kuras teritorijā demontējamais objekts atrodas, vienādās daļās ar valsti ir pienākums finansēt šo objektu demontāžu, ciktāl to nesedz privātpersonu ziedojumi. Atbilstoši pašvaldības principam, likumdevējam, uzdodot pašvaldībai jaunu uzdevumu, esot bijis jāparedz atbilstošs finansējums šā uzdevuma izpildei, kas neesot darīts.

Tādējādi esot nepamatoti aizskartas pieteikuma iesniedzējai Satversmes 1. un 101. pantā ietvertās tiesības.

Satversmes tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

Saistītā lieta: 2022-41-01