Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normām, kas paredz aizliegumu audzēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvei

12.03.2024.

Šodien, 12. martā, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2023-09-0106 “Par 2022. gada 22. septembra likuma “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” 2. un 3. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 105. panta pirmajam un trešajam teikumam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantam”.

Pieteikumu iesniedzējas ir kapitālsabiedrības, tostarp viens ārvalstī reģistrēts komersants, kuras audzē un tur ūdeles un lapsas kažokādu ieguvei. Apstrīdētās normas liedzot tām tiesības ar to nodarboties. Tādējādi pieteikumu iesniedzēju ieskatā apstrīdētās normas aizskar Satversmes 1. pantā ietverto tiesiskās paļāvības aizsardzības principu un Satversmes 105. panta pirmajā un trešajā teikumā ietvertās tiesības uz īpašumu. Vienlaikus ārvalstī reģistrētās pieteikuma iesniedzējas ieskatā apstrīdētās normas pārkāpj Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantā ietvertās tiesības veikt uzņēmējdarbību.

Satversmes tiesa lietu izskata rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

Saistītā lieta: 2023-09-0106