Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par ministra rīkojumu, ar kuru apturēta grozījumu darbība saistošajos noteikumos par iebraukšanas maksas palielināšanu Jūrmalā

12.09.2023.

Šodien, 12. septembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-16-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021. gada 16. decembra rīkojuma Nr. 1 2/168 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10. panta trešajai daļai un 12. panta pirmās daļas 6. punktam”.

Lieta ierosināta pēc Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes pieteikuma. Noteikumi citstarp paredz palielināt nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā apmēru vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma 3,00 euro apmērā un pagarināt minētās nodevas piemērošanas periodu līdz kalendārajam gadam. Ministrs apstrīdētajā aktā norāda, ka pēc būtības pieteikuma iesniedzēja ir noteikusi nodevu par pašvaldības ielu lietošanu. Tomēr pašvaldībām neesot dots deleģējums noteikt maksu par pašvaldības ceļu un ielu lietošanu. Tāpat pieteikuma iesniedzēja neesot vērtējusi tās sniegto nodrošinājumu un tā samērīgumu ar nodevas likmes apmēru.

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētais akts ir pretrunā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10. panta trešajā daļā un 12. panta pirmās daļas 6. punktā ietverto tiešo likumdevēja pilnvarojumu pašvaldībām noteikt pašvaldību nodevas, to maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos objektus, likmes, atbrīvojumus un atvieglojumus, kā arī citas prasības. Tāpat apstrīdētais akts aizskarot Satversmes 115. pantā noteiktās pašvaldības iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Tiesas process

Satversmes tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

Plašāka informācija par Satversmes tiesas procesu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-16-05