Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Latvijas pilsonības atņemšanas noilguma termiņu, ja pilsonības iegūšanā sniegtas nepatiesas ziņas

31.10.2023.

Otrdien, 31. oktobrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-36-01 “Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Lieta ierosināta pēc Senāta pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja izskatīšanā kasācijas kārtībā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc fiziskās personas pieteikuma par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmuma atcelšanu. Ar šo lēmumu personai atņemta Latvijas pilsonība, kuru tā bija ieguvusi 1995. gadā. Lēmums pamatots ar Pilsonības likuma 24. panta pirmās daļas 3. punktu. Proti, persona, apliecinot piederību pie Latvijas pilsonības, apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai noklusējusi faktus, kas attiecas uz Latvijas pilsonības iegūšanas nosacījumiem. Saskaņā ar apstrīdēto normu personām, kuras pilsonību ieguvušas līdz 2013. gada 1. oktobrim, to var atņemt līdz 2023. gada 1. oktobrim. Savukārt personām, kuras pilsonību ieguvušas pēc 2013. gada 1. oktobra, atbilstoši Pilsonības likuma 24. panta trešajai daļai pilsonību var atņemt 10 gadu laikā no pilsonības iegūšanas. Tādējādi kopējais termiņš pilsonības atņemšanai personām, kuras to ieguvušas pirms 2013. gada 1. oktobra, pārsniedz 10 gadus.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma bez objektīva un saprātīga pamata nostādot personas, kas Latvijas pilsonību ieguvušas pirms 2013. gada 1. oktobra, nelabvēlīgākā tiesiskajā situācijā salīdzinājumā ar personām, kas Latvijas pilsonību ieguvušas pēc šā datuma. Tādējādi apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam.

Satversmes tiesa lietu izskata rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

 

Saistītā lieta: 2022-36-01