Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām

10.01.2024.

Šodien, 10. janvārī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-44-01 “Par Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”.

Pieteikuma iesniedzēja ir elektronisko sakaru komersants, kas ieguvis ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības pēc pieprasījuma un bez maksas. Apstrīdētā norma liedz komersantam nodot vai iznomāt šīs lietošanas tiesības kādam no mobilo sakaru operatoriem, ja minētās tiesības nav iegūtas konkursa vai izsoles rezultātā par maksu. Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst tiesiskās vienlīdzības principam un nesamērīgi ierobežo tās tiesības uz īpašumu.

Satversmes tiesa lietu izskata rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

Saistītā lieta: 2022-44-01