Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Rīgas administratīvajā teritorijā

05.03.2024.

Šodien, 5. martā, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2023-27-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, 6.8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”.

Pieteikuma iesniedzēji ir komercsabiedrības, kuru komercdarbības veids ir azartspēļu organizēšana. Apstrīdētā norma paredz, ka visā Rīgas administratīvajā teritorijā ir aizliegts organizēt azartspēles un sniegt attiecīgos azartspēļu pakalpojumus kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, izņemot, ja šādas azartspēļu organizēšanas vietas atrodas četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās. Pieteikuma iesniedzēju ieskatā liegums turpināt uz licences pamata īstenoto azartspēļu nozares komercdarbības veidu visā Rīgas administratīvajā teritorijā pārkāpjot Satversmes 1. pantā ietverto tiesiskās paļāvības aizsardzības principu un ierobežojot Satversmes 105. panta pirmajā, otrajā un trešajā teikumā ietvertās tiesības uz īpašumu.

Satversmes tiesa lietu izskata rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

Saistītā lieta: 2023-27-03