Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām

11.10.2022.

Šodien, 11. oktobrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2020-33-01Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Satversmes tiesa 2019. gada 11. jūnijā taisīja spriedumu lietā Nr. 2019-12-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”. Šajā spriedumā tiesa nolēma sadalīt lietu un daļā “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam” izveidot jaunu lietu Nr. 2020-33-01, atsākt izskatīšanu pēc būtības un apsvērt jautājumu par nepieciešamību vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Eiropas Savienības Tiesa 2022. gada .7 septembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā C- lietā C-391/20 “Boriss Cilevičs u.c.”, kurā sniegta atbilde uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2020‑33‑01.

Satversmes tiesa 2022. gada 14.septembrī rīcības sēdē nolēma tiesvedību atjaunot un izskatīt lietu Nr. 2020-33-01 pilnā tiesas sastāvā.

Tiesas process

Satversmes tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Nolēmumu jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc Satversmes tiesas sēdes.

Plašāka informācija par Satversmes tiesas procesu pieejama šeit.

Informācija par lietu Nr. 2020-33-01.

Saistītā lieta: 2020-33-01