Satversmes tiesa sadarbībā ar Augstāko tiesu un Eiropas Savienības Tiesu organizēs publisku vebināru par ES tiesībām

04.03.2021.

Ceturtdien, 11. martā, Satversmes tiesa sadarbībā ar Augstāko tiesu un Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST) organizēs vebināru par tēmu “Konstitucionālās tiesas loma, vērtējot likumu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām”. Vebināra norise latviešu un angļu valodā tiks translēta tiešraidē Satversmes tiesas YouTube kanālā.

Vebinārā tiks apspriests, kā visefektīvāk Satversmes tiesai un Augstākajai tiesai nodrošināt pieteikumu iesniedzēju tiesību aizsardzību, ievērojot gan Eiropas Savienības tiesības, gan specifisko kompetences apmēru, kādu Latvijas Republikas augstākajām tiesu iestādēm ir piešķīris likumdevējs.

Konferences dalībnieki diskutēs par Eiropas Savienības sekundāro tiesību aktu piemērošanas veidiem Satversmes tiesā. Diskusija ir īpaši mērķēta, lai noteiktu iespējamās Satversmes tiesas kompetences robežas, novērtējot nacionāla līmeņa tiesību normu atbilstību ES sekundāro tiesību aktiem, citastarp direktīvām un regulām.

Visbeidzot diskusijas dalībnieki pārrunās vairākas iespējamās pieejas, ņemot vērā Satversmes tiesas kompetenču īpatnības, kā arī kompetenču sadali starp Satversmes tiesu un Augstāko tiesu. Diskusijā nostāju paudīs arī EST pārstāvji.

Vebināru atklās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un EST priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts). Priekšlasījumus sniegs Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, EST tiesnese Ineta Ziemele, kā arī EST priekšsēdētājs Kūns Lēnartss  (Koen Lenaerts). Pēc priekšlasījumiem sekos vebināra dalībnieku diskusija.

Aicinām visus interesentus no plkst. 11.00 līdz 13.00 vebināru vērot tiešraidē:

  • latviešu valodā šeit:

  • angļu valodā šeit:

Vebināra programma pieejama šeit.