Satversmes tiesa rītdien plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu; pieejams tiešraides links

19.03.2019.

Otrdien, 19. martā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam”.

Tiesas sēde turpinājās ar lietā pieaicināto personu vai to pārstāvju uzklausīšanu. Tiesas sēde viedokli pauda: Izglītības un zinātnes ministrijas Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietniece Daiga Dambīte, Izglītības departamenta vecākā eksperte Olita Arkle, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras profesors starpkultūru komunikācijā Deniss Hanovs, Rīgas 34. vidusskolas direktore Natālija Rogaļeva un Dr. pead. Liesma Ose.

Lietas Nr. 2018-12-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināsies rīt, 20. martā, plkst. 9.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Satversmes tiesas sēde. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Rīt tiesas sēde turpināsies ar Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes “Latviešu valodas aģentūra” direktora vietnieces Daces Dalbiņas un Valodas attīstības daļas vadītājas Dr.philol. Initas Vītolas izvaicāšanu. Rīt viedokli lietā vēl sniegs Kultūras ministrijas Kultūras ministres ārštata padomnieks sociālās atmiņas un publiskās vēstures jautājumos Mārtiņš Kaprāns, Mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne, kā arī tiesībsargs Juris Jansons.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents 20. marta tiesas sēdes norisi varēs vērot tiešraidē: 

Video ieraksts no šodienas tiesas sēdes pieejams šeit: 

Dalība tiesas sēdē

Tiesas sēde ir atklāta. Personas, kuras plāno apmeklēt tiesas sēdi, var pieteikt tiesas sēdes apmeklējumu tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Piesakoties Jūs vienlaikus dodat piekrišanu, ka Jūs var fotografēt un filmēt tiesas sēdes laikā un izmantot šos ierakstus gan analogā, gan digitālā vidē saistībā ar notikuma dokumentāciju un publiskošanu.

Informējam, ka saskaņā ar Satversmes tiesas reglamenta 104. punktu vieta tiesas zālē ierādāma vispirms plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un personām, kuras savlaicīgi pieteikušās noteiktajā kārtībā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e‑pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830749, 26200580. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo un jāizvieto zālē pirms tiesas sēdes sākuma.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi un savlaicīgi ieņemtu vietas tiesas sēžu zālē, tiesas sēdes apmeklētājiem uz tiesas sēdi jāierodas laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 8.50.

Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2018-12-01