Satversmes tiesa rīt plkst. 13.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru

13.03.2018.

Šodien, 13. martā, Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja lietas Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam” izskatīšanu.

Tiesas sēde turpinājās ar jautājumu uzdošanu Valsts zemes dienesta Ģenerāldirektora vietniecei juridiskajos jautājumos Inetai Baldiņai un ar Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes daļas vecākā eksperta Māra Grīnberga uzklausīšanu. Pēc tam tika uzklausīts Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners, kā arī Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns, Dr. iur. Jānis Rozenfelds un Dr. iur. Kaspars Balodis.

Nākamajā tiesas sēdē, kas notiks rīt, 14. martā plkst. 13.00, Satversmes tiesa pabeigs lietas izskatīšanu pēc būtības, tad sekos tiesas debates un replikas.

Dalība tiesas sēdē

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Satversmes tiesas sēde. Foto: Elīna Semeņuka.

Saistītā lieta: 2017-17-01