Satversmes tiesa pievienojas Eiropas Savienības Tiesas informācijas apmaiņas tīklam

11.09.2017.

Šodien, 11. septembrī, Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs piedalās Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk − EST) organizētajā pasākumā Luksemburgā, kurā tiek prezentēts EST izveidotais informācijas apmaiņas tīkls (“European Union Judicial Network”). Satversmes tiesa ir pievienojusies šim tīklam, un šī ir pirmā reize, kad vienkopus tiksies tīkla kontaktpersonas no Eiropas Savienības (turpmāk − ES) dalībvalstu augstākajām un konstitucionālajām tiesām.

EST informācijas apmaiņas tīkls ir izveidots, lai sekmētu EST, ES dalībvalstu augstāko un konstitucionālo tiesu savstarpējo sadarbību un nodrošinātu vienotu pieeju aktuālajai tiesu informācijai. Pasākuma laikā tīkla kontaktpersonām tiks sniegta informācija par plašajām tīkla izmantošanas iespējam, kā arī tiks apspriesti sadarbības tehniskie aspekti.

Pievienošanās šim tīklam Satversmes tiesas darbiniekiem turpmāk nodrošinās ērtu un operatīvu pieeju EST, ES dalībvalstu augstāko un konstitucionālo tiesu veidotajiem salīdzinošajiem apskatiem, tiesu praksei, kā arī citai informācijai par aktuāliem ES tiesību jautājumiem. Šāda resursa pieejamība dos Satversmes tiesas darbiniekiem iespēju nepieciešamības gadījumā komunicēt ar kolēģiem citās valstīs un veicinās tiesas ikdienas darba efektivitāti.