Satversmes tiesa pievienojas Eiropas Cilvēktiesību tiesas Augstāko nacionālo tiesu tīklam

12.05.2017.

Satversmes tiesa ir pievienojusies Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) Augstāko nacionālo tiesu tīklam. Pievienošanās šim tīklam ir nozīmīgs solis Satversmes tiesas un ECT kvalitatīva dialoga veicināšanā. Dialogs tiesu tīkla ietvaros gan Satversmes tiesai, gan ECT nodrošinās efektīvu informācijas apmaiņu.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsver: “Satversmes tiesai šis saziņas tīkls būs platforma, kur operatīvi piekļūt ECT informācijai. Šāda komunikācija turpinās eiropeiskas tiesību izpratnes pārnesi uz Satversmes tiesas darbu un sekmēs tiesas atpazīstamību Eiropā.”

ECT priekšsēdētājs Gvido Raimondi (Guido Raimondi) par šo notikumu saka: “Es esmu īpaši gandarīts, ka Satversmes tiesa ir pievienojusies tiesu tīklam. Šī sadarbība bagātinās mūsu uzsākto dialogu, ko varēsim īstenot, apmainoties ar informāciju par Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas judikatūru un citiem tiesību jautājumiem.”

Eiropas Cilvēktiesību tiesas Augstāko nacionālo tiesu tīkls izveidots 2015. gada nogalē ar mērķi veicināt Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas ieviešanu dalībvalstīs. Vienota izpratne stiprina stabilas un kvalitatīvas Eiropas tiesiskās telpas cilvēktiesību jomā veidošanu.