Satversmes tiesa piemin komunistiskā genocīda upurus

14.06.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina šodien nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa Rīgā, godinot Latvijas iedzīvotāju piemiņu, kuri 1941. gada 14. jūnijā tika deportēti uz Sibīriju.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina uzsver, ka, godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu, mēs apliecinām mūžīgu cieņu savu līdzcilvēku ciešanām un Latvijas valstiskuma vēsturei.

1941. gada 14. jūnijā padomju okupācijas vara uz Sibīriju izsūtīja aptuveni 16 000 Latvijas iedzīvotāju. Komunistiskā genocīda upuru piemiņa ir daļa no nācijas sociālās atmiņas. Pienākums pieminēt okupācijas varu upurus un nosodīt komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu noziegumus ir ietverts Latvijas Republikas Satversmes ievadā.