Satversmes tiesa pasludinās spriedumu tiesnešu atlīdzības lietā

25.10.2017.

Ceturtdien, 26. oktobrī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2016-31-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”.

Sprieduma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Pēc sprieduma pasludināšanas sprieduma teksts tiks publicēts Satversmes tiesas mājaslapā sadaļā “Lietas” apakšsadaļā “Ierosinātās un izskatītās lietas” zem attiecīgā lietas numura. Satversmes tiesas likumā noteiktā kārtībā un termiņā spriedums tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par Satversmes tiesas pasludināto spriedumu tiks izsūtīta preses relīze.

Pēc tiesas sēdes plkst. 11:30 plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem būs iespēja Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniecei Sanitai Osipovai uzdot interesējošos jautājumus par pasludināto spriedumu.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek ierakstītas. Vēlāka ierašanās vai jebkāda cita veida trokšņa izraisīšana tiesas sēdes laikā var traucēt ierakstu, tādēļ pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-31-01