Satversmes tiesa pasludinās spriedumu Rīgas teritorijas plānojuma lietā

16.01.2008.

Rīt, 17.janvārī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 pasludinās spriedumu lietā Nr.2007-11-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018.gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”.

Satversmes 115.pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Lieta ierosināta pēc Koalīcijas dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai pieteikuma, kurā apstrīdēta Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam Rīgas brīvostas teritorijā atbilstība Satversmes 115.pantam. Rīgas dome šo pieteikumu neatzīst par pamatotu.

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas preses sekretārei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e-pastu lina.kovalevska@satv.ties.gov.lv vai zvanot uz tālruni 67830748 vai 29813216