Satversmes tiesa pasludinās spriedumu par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam anulēšanas kārtību

07.02.2017.

Piektdien, 2017. gada 10. februārī plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 pasludinās spriedumu lietā Nr. 2016‑06‑01 „Par likuma „Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam”.

Dalība tiesas sēdē

Mediju pārstāvji aicināti piedalīties tiesas sēdē, iepriekš piesakoties, rakstot uz e‑pastu ketija.strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737. Mediju pārstāvjiem tiesas zālē lūdzam ierasties laicīgi, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.

Interesentus, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e‑pastu paula.pece@satv.tiesa.gov.lv.

Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-06-01