Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā par Solidaritātes nodokļa likuma normām, kas ierosināta pēc vairāku juridisko personu pieteikumiem

15.11.2017.

Ceturtdien, 16. novembrī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2016-16-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Sprieduma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Pēc sprieduma pasludināšanas sprieduma teksts tiks publicēts Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Ierosinātās un izskatītās lietas” zem attiecīgā lietas numura. Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā spriedums tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par Satversmes tiesas pasludināto spriedumu tiks izsūtīta preses relīze.

Pēc tiesas sēdes plkst. 11:00 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti uz preses konferenci. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš.

Dalība tiesas sēdē                                                             

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Elina.Kursisa@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830768.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek ierakstītas. Vēlāka ierašanās vai jebkāda cita veida trokšņa izraisīšana tiesas sēdes laikā var traucēt ierakstu, tādēļ pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-16-01