Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā par Latvijas Bankas noteikumiem attiecībā uz ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanu un pārdošanu

01.03.2016.

Trešdien, 2015. gada 2. martā plkst. 14:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 pasludinās spriedumu lietā Nr. 2015‑11‑03 „Par Latvijas Bankas 2014. gada 15. septembra noteikumu Nr. 141 „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu” 19. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam, kā arī 91. panta pirmajam teikumam”.

Dalība tiesas sēdē

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e-pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67830748.

Lūdzam personas, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties laicīgi. Personas, kas nav pieteikušas dalību tiesas sēdē, var tikt neielaistas tiesas sēžu zālē. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam ierasties zālē, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.

Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2015-11-03