Satversmes tiesa par godu Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Satversmi

25.09.2017.

Šodien, 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tiek organizēts par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Mana Satversme” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus. Atbilstoši konkursa nolikumam pieteikšanās dalībai konkursā notiek līdz šī gada 16. oktobrim. Satversmes tiesā darbi jāiesniedz līdz šī gada 11. decembrim. Darbu vērtēšanā piedalīsies visi Satversmes tiesas tiesneši. Konkursa uzvarētāji, atzinības raksta saņēmēji un viņu pedagogi tiks apbalvoti 2018. gada 15. februārī Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai veltītajā pasākumā Satversmes tiesā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele saka: “Tā kā Satversmes tiesa caur saviem spriedumiem un komunikāciju ar sabiedrību stiprina demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības un tādējādi arī sekmē Latvijas tautā valstsgribas spēku, dabiski radās ideja Latvijas simtgades priekšvakarā veidot skolēnu konkursu, galvenajā lomā izvirzot Satversmi. Jaunajai paaudzei ir jāzina valsts pamatlikums, turklāt jāzina, ka Satversmes tika pieņemta tāpēc, ka Latvijas tauta jeb suverēns nolēma sev izveidot valsti. Latvijas jaunā paaudze nesīs mūsu valstgribu nākotnē.”

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Konkurss izsludināts, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstinātu skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrotu tās lomu demokrātiskā sabiedrībā un veicinātu skolēnu radošās pašizpausmes.

Konkursa nolikumam pielikumā pievienota Satversme un konkursa vērtēšanas kritēriji, kā arī vairāki informatīvi izglītojoši materiāli, kas noderēs gan skolēniem, gan pedagogiem, gan ikvienam interesentam:

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Informācija par konkursu līdz pat tā noslēgumam būs pieejama Satversmes tiesas mājaslapā sadaļā “Konkurss”.

zimulis 2

Foto: D.Plepa.