Satversmes tiesa par administratīvi teritoriālo reformu līdz šim ierosinājusi 12 lietas

02.10.2020.

Satversmes tiesa informē, ka līdz šim Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 14 novada domes: Alsungas, Carnikavas, Iecavas, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada domes. Šobrīd Satversmes tiesā ir ierosinātas 12 lietas, pieņemts viens lēmums par atteikšanos ierosināt lietu, savukārt viens pieteikums atrodas izskatīšanā tiesas kolēģijā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsver: “Pirmās ierosinātās lietas sagatavošanas termiņš ir 16. decembris. Uz to brīdi būs zināms, kā procesuāli tiesa virzīsies uz priekšu. Šobrīd lietu sagatavošanas stadijā par to spriest ir pāragri. Izskatot lietas, Satversmes tiesa citstarp vērtē labas likumdošanas principa ievērošanu. To darīs arī šajā lietās, tostarp saistībā ar e-Saeimas formātā veikto likumdevēja darbu.”

Satversmes tiesā pēc 12 pieteikumiem ir ierosinātas šādas lietas:

Nr. 2020-55-0106 par Lazdukalna pagasta un Rugāju pagasta pievienošanu Balvu novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. marts.

Nr. 2020-54-0106 par Rundāles novada pievienošanu Bauskas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 18. februāris.

Nr. 2020-51-0106 par Salacgrīvas novada pievienošanu Limbažu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 14. februāris.

Nr. 2020-48-0106 par Kandavas novada pievienošanu Tukuma novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 4. februāris.

Nr. 2020-47-0106 par Mazsalacas novada pievienošanu Valmieras novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Nr. 2020-46-0106 par Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta pievienošanu Bauskas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Nr. 2020-45-0106 par Murmastienes pagasta, Varakļānu pagasta un Varakļānu pilsētas pievienošanu Rēzeknes novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Nr. 2020-43-0106 par Vangažu pilsētas pievienošanu Ropažu novadam un Inčukalna pagasta pievienošanu Siguldas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Nr. 2020-42-0106 par Carnikavas pagasta pievienošanu Ādažu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Nr. 2020-41-0106 par Salas pagasta un Sēlpils pagasta pievienošanu Jēkabpils novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Nr. 2020-38-0106 par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 4. janvāris.

Nr. 2020-37-0106 par Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2020. gada 16. decembris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu Satversmes tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. Satversmes tiesas process shēmā pieejams šeit.

Ja Satversmes tiesa pieņems kādu būtisku procesuālo lēmumu šo lietu sakarā, tā par to informēs sabiedrību. Visa publiski pieejama informācija par lietām ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā.

Pašlaik Jaunjelgavas novada domes pieteikums līdz 28. oktobrim atrodas izskatīšanā kolēģijā. Ja tiks ierosināta lieta, par to tiks publicēta informācija Satversmes tiesas mājaslapā un izsūtīta preses relīze.

Satversmes tiesas likums nosaka, ka pašvaldības domei pieteikumā ir jāpamato, ka apstrīdētā norma rada vietējās pašvaldības tiesību aizskārumu. Kolēģija, izvērtējot Alsungas novada domes pieteikumu, lēma atteikt lietas ierosināšanu juridiskā pamatojumu trūkuma dēļ.