Satversmes tiesa pabeidz lietas par Solidaritātes nodokļa likuma normām izskatīšanu; spriedumu pasludinās šī gada 19. oktobrī

19.09.2017.

2017. gada 19. septembrī Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja skatīt lietu Nr. 2016‑14‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”.

Satversmes tiesa uzklausīja pieaicinātās personas lietā − Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieku Jāni Plepu un Latvijas Universitātes profesoru, Dr. iur. Jāni Lazdiņu. Satversmes tiesa noklausījās tiesas debates un pabeidza lietas izskatīšanu.

Satversmes tiesa spriedumu lietā pasludinās 2017. gada 19. oktobrī plkst. 10:00 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Tiesas sēde notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek ierakstītas, līdz ar to vēlāka ierašanās vai jebkāda cita veida trokšņa izraisīšana tiesas sēdes laikā var traucēt ierakstu. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-14-01