Satversmes tiesa pabeidz izskatīt otro lietu par Solidaritātes nodokļa likuma normām; spriedumu lietā pasludinās šā gada 16. novembrī

17.10.2017.

Satversmes tiesa 2017. gada 17. oktobrī tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja skatīt lietu Nr. 2016‑16‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Satversmes tiesa turpināja uzklausīt pieaicināto personu viedokļus lietā. Tiesas sēdē savu viedokli pauda biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” Sociālās drošības eksperts Pēteris Leiškalns un Dr. oec. Kārlis Ketners.

Satversmes tiesa noklausījās tiesas debates, lietas dalībnieku replikas un pabeidza lietas izskatīšanu.

Satversmes tiesa spriedumu lietā pasludinās 2017. gada 16. novembrī plkst. 10:00 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Tiesas sēde notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek ierakstītas, līdz ar to vēlāka ierašanās vai jebkāda cita veida trokšņa izraisīšana tiesas sēdes laikā var traucēt ierakstu. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-16-01