Satversmes tiesa organizē Konstitucionālo tiesību ekspertu domnīcu

23.01.2019.

2018. gada 14. decembrī Satversmes tiesā notika Konstitucionālo tiesību ekspertu domnīca, kas tika rīkota par godu Satversmes tiesas 22. gadadienai. Tās mērķis bija vienkopus aicināt Latvijā atzītus konstitucionālo tiesību pētniekus un runāt par Latvijā aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem.

Domnīcu vadīja Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, kura aicināja domnīcas dalībniekus dalīties pārdomām un meklēt atbildes uz jautājumiem, apspriežot trīs izvirzītās tēmas: Identitāte un nacionālisms; Laulība un ģimene kā vērtība; Valsts nostiprināšanas instrumenti nākamajā simtgadē.

Domnīcā piedalījās un savu viedokli pauda: Ringolds Balodis, Gunārs Kūtris, Egils Levits, Lauris Liepa, Inese Nikuļceva, Edgars Pastars un Jānis Pleps. Domnīcas diskusijās iesaistījās arī Satversmes tiesas tiesneši, kā arī klātesošie domnīcas klausītāji.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele pasākuma noslēgumā izteica atzinīgus vārdus par domnīcas norisi, vēršot uzmanību, ka sarunās izskanēja vairākas noderīgas un interesantas tēzes, kādos virzienos būtu vērts par domnīcā izvirzītajām tēmām domāt. Viņa uzsvēra, ka šāds sarunu formāts par konstitucionālo tiesību aktualitātēm Latvijā ir nepieciešams, jo tēmu ir ļoti daudz. Ineta Ziemele pauda cerību, ka Satversmes tiesas dibināšanas diena arī turpmāk tiks atzīmēta ar Konstitucionālo tiesību ekspertu domnīcu Satversmes tiesā.

Domnīcas video ieraksts ir pieejams šeit: