Satversmes tiesā notiks konstitucionālo tiesu tiesnešu tikšanās

09.12.2015.

Šā gada 10. decembrī Satversmes tiesā notiks trīspusējā Latvijas, Lietuvas un Ukrainas konstitucionālo tiesu tikšanās.

Tikšanās laikā plānots runāt par preambulas lomu konstitūcijas interpretēšanā, kā arī spriedumu rezolutīvās daļas formulēšanas metodoloģiju. Tāpat konstitucionālo tiesu tiesneši pārrunās aktualitātes konstitucionālo tiesu darbā, tostarp tiesās izskatāmās un plānotās lietas.

Ukrainas Konstitucionālās tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesneši piedalīsies arī Satversmes tiesas konferencē „Pamattiesību ierobežojumu pieļaujamība demokrātiskā valstī”, kas notiks piektdien, 11. decembrī. Tiesnese Elvīra Baltitute un tiesnesis Sergejs Vdovičenko sniegs priekšlasījumu konferences trešajā sesijā “Pamattiesību ierobežojuma konstitucionalitātes izvērtēšana”.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: trispuseja_tiksanas_LV_LT_UKR_dec2015