Satversmes tiesā notiek Saeimas Juridiskās komisijas un Tiesu politikas apakškomisijas izbraukuma kopsēde

08.05.2019.

Šodien, 8. maijā, Satversmes tiesā norisinājās Saeimas Juridiskās komisijas un Tiesu politikas apakškomisijas izbraukuma kopsēde (turpmāk – kopsēde), kurā piedalījās arī Satversmes tiesas tiesneši. Kopsēdē tika caurlūkoti vairāki ar Satversmes tiesu saistīti jautājumi.

Atklājot kopsēdi, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Juta Strīķe  atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas darbu un tās augsto reputāciju sabiedrībā, kā arī izteica pateicību par Satversmes tiesas organizētajām konferencēm. Viņa atzina, ka Saeimas deputāti ikdienas darbā atsaucas uz Satversmes tiesas atziņām, tāpēc šīs dienas tikšanos vērtē, kā labu iespēju apmainīties viedokļiem, lai turpinātu darbu pie likumdošanas procesa un likumprojektu izstādes kvalitātes uzlabošanas.

Saeimas Juridiskās komisijas un
Tiesu politikas apakškomisijas izbraukuma kopsēde Satversmes tiesā.
Foto: Ieva Ābele, Saeima.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sveica deputātus Satversmes tiesā un rosināja kopsēdē apspriest vairākus jautājumus, kas saistīti ar Satversmes tiesas kā Latvijas Republikas Satversmē (turpmāk – Satversme) noteikta konstitucionālā orgāna neatkarības stiprināšanu. Viņa uzsvēra, ka Satversmes tiesa ir vienīgais pilnvarotais konstitucionālais orgāns, kas var pateikt suverēnam, ka tas ir izkāpis ārpus Satversmes rāmja. Tā ir liela sabiedrības uzticēšanās Satversmes tiesai, kā arī Satversmes tiesas atbildība sabiedrības priekšā. Tas prasa maksimālu Satversmes tiesas neatkarības nodrošināšanu dažādās dimensijās, proti, ne tikai finansiāli un administratīvi, bet arī sakārtojot Satversmes tiesas tiesneša statusa jautājumus.

Kopsēdes noslēgumā Juta Strīķe vērsa klātesošo uzmanību uz vairākiem konkrētiem tiesību jautājumiem, kas izkristalizējās komisijas sēdes laikā, un kuriem būtu jāveido Juridiskās komisijas darba kārtības saturs.

Satversmes tiesas tiesneši un Saeimas Juridiskās komisijas deputāti. Foto: Ieva Ābele, Saeima.

Foto no kopsēdes pieejami šeit.