Satversmes tiesa noteic kārtību, kādā lemj par lūgumu apturēt tiesas nolēmuma izpildi, ja lūguma iesniegšanas brīdī tiesvedība Satversmes tiesas lietā ir apturēta līdz brīdim, kad stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums

28.06.2023.

Satversmes tiesa 2023. gada 27. jūnijā rīcības sēdē secināja, ka Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā nav noregulēta kārtība, kādā Satversmes tiesa lemj par lūgumu apturēt tiesas nolēmuma izpildi, ja lūguma iesniegšanas brīdī tiesvedība Satversmes tiesas lietā ir apturēta līdz brīdim, kad stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 26. panta pirmo daļu šajā likumā un Satversmes tiesas reglamentā neregulētus procesuālus jautājumus izlemj Satversmes tiesa. Līdz ar to Satversmes tiesa noteica kārtību, kādā tā lemj par tiesas nolēmuma izpildes apturēšanu, ja lūguma iesniegšanas brīdī tiesvedība Satversmes tiesas lietā ir apturēta līdz brīdim, kad stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

Satversmes tiesa nolēma:

Noteikt, ka Satversmes tiesa par lūgumu apturēt tiesas nolēmuma izpildi, ja lūguma iesniegšanas brīdī tiesvedība Satversmes tiesas lietā ir apturēta līdz brīdim, kad stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums, lemj rīcības sēdē triju tiesnešu sastāvā, neatjaunojot tiesvedību.

Lēmuma teksts pieejams šeit.

Saistītā lieta: 2022-01-01