Satversmes tiesa noslēdz pieredzes apmaiņas projekta ar Moldovas Konstitucionālo tiesu pirmo posmu

28.10.2021.

Ar diskusiju par konstitucionālo tiesu aktuālo judikatūru Satversmes tiesa noslēdz pieredzes apmaiņas projekta “Moldovas Konstitucionālās tiesas juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” pirmo posmu.

Projekta pirmajā posmā deviņi Moldovas Konstitucionālās tiesas juristi patstāvīgi strādāja ar projekta ekspertu sagatavotajiem materiāliem, kā arī piedalījās lekcijās un diskusijās par konstitucionālo tiesu lomu demokrātiskā tiesiskā valstī, konstitucionālo tiesu darba organizāciju, pieteikumu pieņemamības kritērijiem, pamattiesību ierobežojuma izvērtēšanas metodoloģiju, konstitucionālās tiesas sprieduma tiesiskajām sekām un citiem aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem. Lekcijas un diskusijas tika organizētas vebināru formā.

Projekta pirmajā posmā lekcijas un diskusijas vadīja Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs un konstitucionālo tiesību eksperte Alla Spale. Projektu vadīja un mācību materiālu sagatavošanā piedalījās arī Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova.

Moldovas Konstitucionālās tiesas juristi izteikuši pateicību par iespēju pilnveidot zināšanas, augstu novērtējuši projekta ekspertu sagatavotos materiālus, diskusijas un projekta organizāciju kopumā.

Projekta otrais posms, kas norisināsies šā gada novembrī, paredzēts Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešu pieredzes apmaiņai.

Pieredzes apmaiņas projekts tiek īstenots ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu par valsts budžeta programmas 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem.

Foto: Ekrānšāviņš no vebināra.