Satversmes tiesā norisinājās konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināls

05.12.2016.

Satversmes tiesa šā gada 3. decembrī deva mājvietu profesora Kārļa Dišlera XVIII Konstitucionālās tiesas procesa izspēles finālam. Izspēles gaitā studentiem iedomātas situācijas ietvaros bija iespēja meklēt atbildes uz Latvijas tiesiskajā un politiskajā telpā aktuāliem problēmjautājumiem, kas saistīti ar vecāku tiesībām veikt izvēli par savu bērnu vakcināciju, kā arī no šāda lēmuma netieši izrietošajām tiesībām uz izglītību. Tāpat kāzuss skāra arī citus konstitucionālo tiesību un Satversmes tiesas procesa jautājumus. Kāzusa autors ir Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs, kurš bija arī viens no izspēles tiesnešiem.

Pagājušā gada izspēles labākā tiesnese, Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale, iejutās fināla tiesas sēdes priekšsēdētājas lomā. Izspēles tiesnešu vidū bija arī Satversmes tiesas tiesneša palīgs Andrejs Stupins.

Par izspēles uzvarētāju tika atzīta komanda “Wisdom of Brunettes”, kuras sastāvā bija Sabīne Zaula, Sabīne Vilka un Annija Roga. Izspēles labākā oratora titulu ieguva Lāsma Rancāne. Savukārt labākā izspēles tiesneša godu šogad izpelnījās Ilze Tralmaka.