Satversmes tiesa nolemj pieaicināt Danu Reiznieci – Ozolu, Jāni Reiru, Kārli Šadurski un izsludina pārtraukumu lietā par Solidaritātes nodokļa likuma normām līdz rītdienas plkst. 10:00

05.09.2017.

2017. gada 5. septembrī Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka skatīt lietu Nr. 2016‑14‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”.

Tiesas sēdē tika uzklausīti lietas dalībnieku pārstāvji, kā arī vienas pieaicinātās personas – Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieces nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos konsultantes Dainas Robežnieces viedoklis.

Lai sekmētu vispusīgu un objektīvu lietas izskatīšanu, tiesas sēdes laikā tiesa pieņēma lēmumu pieaicināt un atzīt lietā par pieaicinātam personām: finanšu ministri Danu Reiznieci – Ozolu, bijušo finanšu ministru Jāni Reiru, bijušo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētaju Kārli Šadurski un Latvijas Banku, kuru tiesā pārstāvēs Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners.

Satversmes tiesa turpinās lietas izskatīšanu 2017. gada 6. septembrī plkst. 10:00. Tiesas sēde notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu paula.pece@satv.tiesa.gov.lv.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem dalībai tiesas sēdē jāpiesakās, rakstot uz e-pastu ketija.strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-14-01