Satversmes tiesa lietu par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu, turpinās izskatīt 19.martā

27.02.2019.

2019. gada 27. februārī Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja lietas Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam” izskatīšanu.

Tiesas sēde turpinājās ar lietā pieaicināto personu vai to pārstāvju uzklausīšanu. Viedokli lietā pauda: Dr.sc.soc. Brigita Zepa, E.MA. Reinis Āboltiņš, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks-politiskais direktors Jānis Mažeiks un Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce. Satversmes tiesa sāka uzklausīt Izglītības un zinātnes ministrijas Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietnieci Daigu Dambīti, viņas uzklausīšana un jautājumu uzdošana viņai turpināsies nākamajā tiesas sēdē.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu, tā turpināsies otrdien, 19. martā, plkst. 10.00.

Vēršam uzmanību, ka tiešraide no tiesas sēdes 19. martā būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā.

Viedokli lietā vēl paudīs: Izglītības departamenta vecākā eksperte Olita Arkle, Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes “Latviešu valodas aģentūra” direktora vietniece Dace Dalbiņa un Valodas attīstības daļas vadītāja Dr.philol. Inita Vītola, Kultūras ministrijas Kultūras ministres ārštata padomnieks sociālās atmiņas un publiskās vēstures jautājumos Mārtiņš Kaprāns un Mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne. Viedokli lietā sniegs arī tiesībsargs Juris Jansons, Labklājības ministrijas Sociālā politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Dr. pead. Liesma Ose un Rīgas 34. vidusskolas direktore Natālija Rogaļeva.

Dalība tiesas sēdē

Tiesas sēde ir atklāta. Personas, kuras plāno apmeklēt tiesas sēdi, var pieteikt tiesas sēdes apmeklējumu tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e‑pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830749, 26200580.

Saistītā lieta: 2018-12-01