Satversmes tiesa līdz rītdienas plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu; pieejams tiesas sēdes tiešraides links

26.02.2019.

2019. gada 26. februārī Satversmes tiesa uzsāka lietas Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam” izskatīšanu.

Šī lieta ir ierosināta pēc divdesmit 12.  Latvijas Republikas Saeimas (turpmāk – Saeima) deputātu pieteikuma. Tiesas sēdē piedalījās un viedokli pauda viens no pieteikuma iesniedzējiem Saeimas deputāts Boriss Cilevičs, savukārt Saeimas viedokli pārstāvēja Saeimas Juridiskā biroja vecākā juridiskā padomniece Ilze Tralmaka.

Satversmes tiesas sēde. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Tiesas sēdes sākumā Satversmes tiesa lēma par vairākiem pieteikuma iesniedzēja izteiktiem lūgumiem. Citastarp Satversmes tiesa nolēma par pieaicinātajām personu lietā atzīt arī Rīgas 34. vidusskolas direktori Natāliju Rogaļevu, Labklājības ministrijas Sociālā politikas plānošanas un attīstības departamenta vecāko eksperti Dr. pead. Liesmu Osi un Rīgas Rīnūžu vidusskolas direktoru Denisu Kļukinu.

Pēc lietas dalībnieku uzklausīšanas un jautājumu uzdošanas Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja arī vairākas lietā pieaicinātās personas. Tiesas sēdē viedokli pauda: Dr.habil.philol. prof. Ina Druviete, Rīgas Rīnūžu vidusskolas direktors Deniss Kļukins, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas direktore Svetlana Semenko.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu, tā turpināsies rīt, 27. februārī, plkst. 10.00.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents varēs vērot tiesas sēdes norisi tiešraidē.

Tiešraide no tiesas sēdes 27. februārī būs redzama šeit:

Rīt Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem. Viedokli lietā vēl paudīs: Dr.sc.soc. Brigita Zepa, E.MA. Reinis Āboltiņš, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks-politiskais direktors Jānis Mažeiks un Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, Izglītības un zinātnes ministrijas Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietniece Daiga Dambīte, Izglītības departamenta vecākā eksperte Olita Arkle, Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes “Latviešu valodas aģentūra” direktora vietniece Dace Dalbiņa un Valodas attīstības daļas vadītāja Dr.philol. Inita Vītola, kā arī Kultūras ministrijas Kultūras ministres ārštata padomnieks sociālās atmiņas un publiskās vēstures jautājumos Mārtiņš Kaprāns un Mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne. Viedokli lietā sniegs arī tiesībsargs Juris Jansons, Labklājības ministrijas Sociālā politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Dr. pead. Liesma Ose un Rīgas 34. vidusskolas direktore Natālija Rogaļeva.

Dalība tiesas sēdē

Tiesas sēde ir atklāta. Personas, kuras plāno apmeklēt tiesas sēdi, var pieteikt tiesas sēdes apmeklējumu tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Piesakoties Jūs vienlaikus dodat piekrišanu, ka Jūs var fotografēt un filmēt tiesas sēdes laikā un izmantot šos ierakstus gan analogā, gan digitālā vidē saistībā ar notikuma dokumentāciju un publiskošanu.

Informējam, ka saskaņā ar Satversmes tiesas reglamenta 104. punktu vieta tiesas zālē ierādāma vispirms plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un personām, kuras savlaicīgi pieteikušās noteiktajā kārtībā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e‑pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830749, 26200580. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo un jāizvieto zālē pirms tiesas sēdes sākuma.

 Lai netraucētu tiesas sēdes norisi un savlaicīgi ieņemtu vietas tiesas sēžu zālē, tiesas sēdes apmeklētājiem uz tiesas sēdi jāierodas laikā no plkst. 9.30 līdz plkst. 9.50.

Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Video ieraksts no 26. februāra tiesas sēdēs ir pieejams šeit:

Saistītā lieta: 2018-12-01