Satversmes tiesa līdz rītdienas plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru

06.03.2018.

2018. gada 6. martā Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Tiesas sēdes sākumā Satversmes tiesa lēma par vairākiem lietas dalībnieku lūgumiem, citastarp nolēma par pieaicināto personu lietā atzīt arī ekonomistu Jāni Abāšinu.

Tiesas sēdes laikā pieteikumu iesniedzēju pārstāvji izklāstīja lietas faktiskos apstākļus un juridisko pamatojumu, kā arī sniedza atbildes uz Satversmes tiesas un Saeimas pārstāvja zvērināta advokāta Sanda Bērtaita jautājumiem. Satversmes tiesa uzklausīja arī Saeimas pārstāvi, tomēr jautājumu uzdošana viņam turpināsies rīt, 7. martā,  plkst. 10.00.

Nākamajā tiesas sēdē Satversmes tiesa uzklausīs arī lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: 12. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju Sergeju Dolgopolovu, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesību politikas jautājumos Lailu Medinu, Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktoru Mārtiņu Auderu, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridisko padomnieci Ingu Peimani, Latvijas Bankas padomes locekli Edvardu Kušneru, Valsts zemes dienesta Ģenerāldirektora vietnieci juridiskajos jautājumos Inetu Baldiņu un Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes daļas vecāko ekspertu Māri Grīnbergu, kā arī Dr. habil. iur. Kalvi Torgānu, Dr. iur. Jāni Rozenfeldu, Dr. iur. Kasparu Balodi un ekonomistu Jāni Abāšinu.

Dalība tiesas sēdē

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Satversmes tiesas sēde. Foto: Andrejs Stupins.

Saistītā lieta: 2017-17-01