Satversmes tiesa līdz rītdienas plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par ārstniecības personu pagarinātā normālā darba laika samaksas apmēru

17.04.2018.

2018. gada 17. aprīlī Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2017‑15‑01 “Par Ārstniecības likuma 53.1panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”.

Tiesas sēdes sākumā Satversmes tiesa pēc pieteikuma iesniedzēja – tiesībsarga – lūguma nolēma par pieaicināto personu lietā atzīt arī Bērnu Slimnīcas Bērnu Ķirurgu Arodbiedrības valdes locekli Dailu Pugačevsku.

Tiesas sēdē piedalījās pieteikuma iesniedzējs – tiesībsargs Juris Jansons. Pieteikuma iesniedzēju pārstāvēja arī Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska un Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Gita Gailīte, savukārt Saeimu – Saeimas Juridiskā biroja vecākā juridiskā padomniece Ilze Tralmaka.

Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī vairākām lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem. Tiesas sēdē viedokli pauda: 12. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāts Romualds Ražuks, Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītājs Raimonds Osis, Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore Taisa Trubača, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris, Valdis Zatlers un Bērnu Slimnīcas Bērnu Ķirurgu Arodbiedrības valdes locekle Daila Pugačevska.

Tiesas sēdē rīt, 18. aprīlī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām: Dr. iur. Kristīnei Dupatei un Dr. iur. Irēnai Liepiņai.

Dalība tiesas sēdē

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Satversmes tiesas sēde. Foto: Ketija Strazda.

Saistītā lieta: 2017-15-01