Satversmes tiesa līdz 9. jūnija plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei

03.06.2020.

Trešdien, 3. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti videokonferences režīmā.

Līdz šim Satversmes tiesa bija uzklausījusi un izjautājusi lietas dalībniekus, kā arī vairākas lietā pieaicinātās personas.

Šodien Satversmes tiesa turpināja uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām: Valsts kontrolei, Tieslietu ministrijai un Latvijas Pensionāru federācijai.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies otrdien, 9. jūnijā, plkst. 10.00.

Nākamajā tiesas sēdē Satversmes tiesa plāno uzklausīt vēl šādas lietā pieaicinātās personas: Latvijas Pašvaldību savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nodibinājumu “Apeirons” un pētnieci Aiju Riebu.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 9. jūnijā būs redzama šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 3. jūnijā redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 2. jūnijā redzams šeit:

Saistītā lieta: 2020-27-03